STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 


KOMITET HONOROWY


Andrzej Sobkowiak - Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Włodzimierz Bonusiak - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Grzegorz Schetyna - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości
Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki
Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji
Leszek Elas - Komendant Główny Straży Granicznej
Marek Kubiak - Komendant Główny Straży Pożarnej
Jan Bury - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Łukacijewska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Szlachta - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540