STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 WARUNKI WYGŁASZANIA REFERATÓW

     Obrady prowadzone będą w formie referatów plenarnych, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń również w formie referatów panelowych i komunikatów. Czas wystąpień będzie limitowany:
  • referat plenarny - do 20 minut
  • referat panelowy - do 10 minut
  • komunikat - do 5 minut
     Prosimy o nadsyłanie artykułów opracowanych zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi.
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540