STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 


KOMITET ORGANIZACYJNY


dr Marta Pomykała - sekretarz
dr Izabela Oleksiewicz
dr Stanisław Pieprzny
dr Stanisław Wieczorek
mgr Andrzej Janda
mgr Artur Mazurkiewicz
mgr Tomasz Pado
mgr Małgorzata Popek
mgr Michał Ura
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540