STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 OBRADY PLENARNE


Zamek w Łańcucie
5 maja 2008 r. - poniedziałek
Przewodniczący:
prof. dr hab. Adam Błaś
prof. dr hab. Eugeniusz Bojanowski
1. Prof. dr hab. Zbigniew JANKU
Prawo jednostki do bezpieczeństwa
2. Dr Jarosław Dobkowski
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej (wybrane uwagi)
3. Dr Patrycja Joanna SUWAJ
Organy administracji publicznej właściwe w sprawach z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów, jako element ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie
4. Gen. Henryk TOKARSKI
Strach i lęk w świetle zagrożeń terroryzmem a akceptacja działań państwa zwiększających bezpieczeństwo obywateli
5. Dr Waldemar ZUBRZYCKI
Terroryzm we współczesnym świecie
6. Prof. dr hab. Jerzy STELMASIAK, mgr Barbara DANIELUK
Administracyjnoprawny reżim stanu klęski żywiołowej powodzi
7. Dr Andrzej PAKUŁA
Wybrane aspekty statusu szefów i kadr cywilnych służb specjalnych w Polsce
8. Dr Joanna RADWANOWICZ-WANCZEWSKA
Zespoły szybkiej interwencji na granicy
9. Podinsp. Paweł RYBICKI
Rola Interpolu w doskonaleniu struktur policji


Centrum Konferencyjne Nowy Dwór w Świlczy/k. Rzeszowa
6 maja 2008 r. - wtorek
Przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek Jagielski
prof. dr hab. Jerzy Supernat
1. Ks. prof. dr hab. Sławomir FUNDOWICZ
Utrwalanie obrazów w przestrzeni publicznej
2. Prof. dr hab. Stanisław WRZOSEK
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa jako element podsystemu celów działania administracji publicznej
3. Mgr Alicja TRZYNA
Bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych na przykładzie Miasta Rzeszowa
4. Dr Jerzy KORCZAK
Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych
5. Dr Andrzej KIEŁTYKA
Niektóre zmiany prawa karnego oraz ustawy o policji zmierzające do zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw i poprawy bezpieczeństwa
6. Dr Radosław GIĘTKOWSKI
Prawo policjanta do użycia broni palnej, a prawna ochrona życia ludzkiego

 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540