STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 TERMINARZ

3.03.2008 - termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz nadesłania streszczenia referatu.
28.03.2008 - termin nadesłania referatu w pełnym brzmieniu i wniesienia opłaty konferencyjnej.
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540