STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 


KOMITET NAUKOWY


prof. Barbara Adamiak
prof. Janusz Borkowski
prof. Marian Filar
prof. Stefan Lelental
prof. Kazimierz Rajchel
prof. Jan Szreniawski
prof. Elżbieta Ura
prof. Leszek Woźniak
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540