STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie karty zgłoszenia,
przesłanie jej na adres sekretariatu Konferencji (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w terminie
do 28 marca 2008 r.
Wnoszona opłata konferencyjna przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów organizacji, wyżywienia i zakwaterowania uczestników oraz wydanie materiałów konferencyjnych.
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540