STRONA GŁÓWNA
KOMITET:
HONOROWY
NAUKOWY
ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
TEMATYKA KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI:
RAMOWY
OBRADY PLENARNE
MIEJSCE KONFERENCJI
WARUNKI UDZIAŁU
DLA AUTORÓW
TERMINARZ
KONTAKT
DO POBRANIA:
wymogi edytorskie
karta zgłoszenia
FOTOGRAFIE


Konferencje
 CEL I ZAKRES KONFERENCJI

      Bezpieczeństwo wewnętrzne jest zagadnieniem niezmiernie istotnym zarówno dla funkcjonowania państwa jako organizacji, jak i poszczególnych jego obywateli. Wiąże się przecież z prawem jednostki do bezpieczeństwa oraz obowiązkiem państwa do jego zapewnienia. Zgodnie z Konstytucją RP prawa jednostki ze względu na bezpieczeństwo państwa mogą zostać ustawowo ograniczone, Mimo tego problematyka ta nie znajduje szerokiego zainteresowania przedstawicieli nauki. Stąd zamierzeniem organizatorów Konferencji jest spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa wielopłaszczyznowo, nie tylko poprzez funkcjonowanie służb specjalnych, których działalność wzbudza różne emocje i wyzwala dyskusje, ale poprzez bezpieczeństwo w różnych dziedzinach życia społecznego.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI

  1. Prawo jednostki do bezpieczeństwa.
  2. System organów bezpieczeństwa wewnętrznego.
  3. Prawne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  4. Klauzula bezpieczeństwa i porządku publicznego w orzecznictwie administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
  5. Prywatyzacja zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
tel./faks 017-852-4442, tel. 017-865-1540